Home

Focus Libris heeft een ideaal, namelijk om uw oude idealen of de idealen van uw organisatie in herinnering te brengen en vast te leggen in een bijzonder document, een Jubileumboek of een Levensboek.

Oude idealen in herinnering brengen doen wij om daarmee bij de dingen te komen waar het eigenlijk om draait. Belangrijke momenten in het leven van een mens of organisatie zijn de pleisterplaatsen bij uitstek om waarden te herontdekken, opnieuw te benadrukken of nieuwe toe te voegen. Onze passie is om dat op een vakkundige wijze vast te leggen, om dat mee te geven aan uw omgeving en volgende generaties.

Elk leven van mens en organisatie kent bijzondere momenten. Gebeurtenissen die niet ongemerkt voorbij mogen gaan, zoals een jubileum, een pensionering, een nieuw product, een nieuw management of een verhuizing. Soms staan die los van elkaar, soms zijn ze nauw verweven. Vaak zijn het markante momenten die je wilt delen met relaties. Het zijn vaak keerpunten in de geschiedenis van een mens of een organisatie die zich lenen voor reflectie.

Focus Libris kan uw boodschap optimaal voor het voetlicht brengen en er een mooi boek van maken.

Houdt u net als wij niet van snelle slogans of wollige taal, maar van duidelijke taal, kies dan voor Focus Libris. Kiezen voor Focus Libris is ook kiezen voor duurzaamheid, een van de belangrijkste kenmerken van kwaliteit. Ook markante momenten zijn namelijk snel voorbij.

Met Focus Libris maakt u er iets blijvends van.

Comments are closed.